Regulament Campanie La Multi Ani, Miruna!

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

“LA MULTI ANI, MIRUNA!”

 

10 August 2021 – 7 octombrie 2021*

 

 

 

Organizatorul campaniei:

Organizatorul campaniei “LA MULTI ANI, MIRUNA!” este ASOCIATIA PENTRU MICUTUL NOEL, cu sediul in comuna Curtuiseni, sat Curtuiseni, Nr. 466, jud. Bihor, Romania, inregistrata la ORC cu cod unic de inregistrare CUI 42065170, reprezentat prin Dl. Dan Varga, in calitate de Presedinte.

 

Scopul campaniei:

            Scopul acestei campanii este de strangere de fonduri necesare finantarii tratamentului genetic pentru Miruna Bejan.

 

Drept de participare:

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica si/sau persoana fizica autorizata si/sau persoana juridica, de orice cetatenie si/sau nationalitate in urmatoarele conditii si termene:

 

            Orice doritor trebuie sa doneze suma minima de 20 RON sau multiplu de aceasta suma in contul specificat si separat de catre ASOCIATIA PENTRU MICUTUL NOEL in acest scop. Contul campaniei este accesibil din siteul www.asociatianoel.ro, secțiune Doneaza, subcategoria Ziua Mirunei, si este distribuit pe canalele social media, sau pe urmatorul link:

 

https://asociatianoel.ro/doneaza/ziua-mirunei.html

 

            Se vor considera PARTICIPANTI ELIGIBILI doar persoanele care acceseaza si doneaza prin aceste cai sus mentionate, astfel suma donata ajungand in contul specificat si dedicat cu mentiunea clara „Campanie ziua Mirunei”.

 

Pot dona in cadrul acestei campanii, dar nu vor putea participa la premiere si tragere la sorti, persoanele fizice si/sau juridice, administratorii care sunt membrii organizatori ai acestei campanii sau ofera premii in bunuri sau servicii, angajatii si/sau membrii ASOCIATIA PENTRU MICUTUL NOEL, precum si/sau membrii familiilor acestora (constand din copii, parinti, sot/sotie).

 

O persoana poate participa cu un numar nelimitat de inscrieri la campanie.

 

In cazul in care castigatorul desemnat este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu/capacitate de exercitiu restransa, acesta va fi indreptatit sa intre in posesia premiului numai insotit de reprezentantul sau legal.

 

 

Durata si desfasurarea campaniei:

*Perioada desfasurarii campaniei este 10 August 2021 ora 6.00 – 7 octombrie 2021, ora 21.00* cu conditia ca suma necesara tratamentului Mirunei sa fie stransa pana la aceasta data. In caz contrar, organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi campania pana in momentul in care s-au strans toti banii necesari tratamentului. In acest caz, extragerea va avea loc in ziua in care s-a incheiat campania de strangere de fonduri.

 

Pentru a participa la aceasta campanie participantii trebuie sa acceseze linkul oficial al campaniei

 

https://asociatianoel.ro/doneaza/ziua-mirunei.html

 

si prin intemediul aceseia sa doneze suma de 20 RON sau multiplul acesteia daca doresc sa beneficieze de un numar mai mare de inscrieri.

 

Nu sunt valabile donatiile efectuate prin alte canale decat cel oficial publicat in prezentul regulament si/sau cele distribuite pe canalele social media cu indiciile clare ale campaniei „LA MULTI ANI MIRUNA!”

 

Un participant care a donat suma de minim 20 RON va avea dreptul de participare la toate tragerile la sorti pe tot parcursul campaniei, pana la finele acesteia, mai putin daca acesta a fost desemnat castigator al unui premiu.

 

            Bunurile si/sau serviciile oferite drept premii in cadrul acestei campanii vor fi in limita ofertelor din partea persoanelor fizice si/sau juridice oferite de acestea cu titlu gratuit in scopul stimularii donatiilor pentru atingerea scopului de a strange fondurile necesare finantarii tratamentului genetic pentru Bejan Miruna.

 

            Data extragerilor premiilor si/sau serviciilor oferite va fi stabilita de catre organizatorul campaniei in masura ofertelor sosite din partea sustinatorilor.

 

            Extragerea si desemnarea castigatorului pentru fiecare premiu se va face cu ajutorul generatorului aleatoriu de numere random.org, si va fi documentat cu inregistrare video si publicat pe canalele social media.

 

            Castigatorul va fi instiintat telefonic sau prin email si se vor stabili de comun acord modalitatile de intrare in posesie a premiului.

 

           

Alternative ale premiilor:

Castigatorii nu au posibilitatea sa primeasca contravaloarea in bani a premiilor sau alte beneficii, si nici de a cere modificarea parametrilor premiilor.Taxe si impozite:

Orice obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu aceste premii, este in sarcina exclusiva a fiecarui castigator.

 

Protectia datelor personale:

Prin participarea la campania “LA MULTI ANI MIRUNA”, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament al campaniei. Participarea la concurs exprima acordul expres si neechivoc al participantilor ca datele lor personale sa fie prelucrate de ASOCIATIA PENTRU MICUTUL NOEL, doar in scopul unor potentiale informari ulterioare privind revendicarea premiilor.

 

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.

 

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata la sediul ASOCIATIA PENTRU MICUTUL NOEL, avand mentionat pe plic campania „LA MULTI ANI NOEL” organizatorii campaniei se obliga sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, sa inceteze prelucrarea datelor personale a solicitantului.

 

Atat ASOCIATIA PENTRU MICUTUL NOEL cat si operatorii si/sau organizatorii campaniei sunt obligati sa asigure masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

 

 

 

Litigii si legea aplicabil:

Eventualele litigii avand ca parti pe Organizatorul campaniei si participantul/ii la campanie vor fi solutionate pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi solutionate de instanta competenta teritorial de la sediul social al Organizatorului.

 

Legea aplicabila este legea romana.

 

Dispozitii final:

Prin inscrierea si participarea la campania “LA MULTI ANI MIRUNA!” participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele lor pot fi facute publice si folosite in scopuri publicitare, sau de stimulare in continuare pentru urmatoarele extrageri.

 

Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie doar in scris si sosite la sediul ASOCIATIA PENTRU MICUTUL NOEL, pâna la data de 17 octombrie 2021, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare, cu conditia ca aceasta campanie sa se incheie in 7 octombrie. In cazul in care campania se prelungeste dupa data de 7 octombrie, contestatiile se pot depune pana cel tarziu cu 10 zile dupa extragerea castigatorilor.

 

Campania poate inceta inainte de termen in cazul unui eveniment ce constituie forta majora, astfel cum este reglementata de legislatia romana in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua aceasta campanie. In aceaste situatii, organizatorul nu este obligat la intoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire si/sau dauna sau altele asemenea.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament.

 

In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca au fost incalcate conditiile prevazute in prezentul regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

 

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe site-ul www.asociatianoel.ro in forma sa integrala.

 

Pentru informatii suplimentare, puteti sa ne contactati prin email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Prezentul regulament al campaniei “LA MULTI ANI MIRUNA!” a fost redactat in 2(doua) exemplare originale, care se regasesc la sediul ASOCIATIA PENTRU MICUTUL NOEL, unde poate fi solicitata o copie de catre persoanele interesate sau, la solicitare, se poate trimite acesteia prin email.

 

 

 

Curtuiseni,

 

           9 August 2021

 

ASOCIATIA PENTRU MICUTUL NOEL

 


Tipărire   Email
Image

  descarcă aplicația pentru mobil

Contactati-ne

Image

©️ Asociația pentru Micuțul Noel

Facebook

6.png4.png9.png9.png4.png2.png

08 Decembrie 2021

Newsletter

Vă rugăm să activați javascript în browser-ul dvs. pentru a putea trimite acest formular

-