Puncte colectare formular 230

- Oradea,
- Valea lui Mihai Calea Revolutiei, nr. 10, Bihor  agenția Safety Broker program 08.00-16.30
Puteți trimite varianta scanată la adresa de mail colectoare 230@asociatianoel.ro
Redirectioneaza impozit
Dacă nu doriți deplasarea la ANAF, sau nu aveți un cont SPV puteți să transmiteți formularul/formularele prin poștă la următoarea adresă:

Teleasigurări SRL
Valea lui Mihai, Calea Revoluției, nr.10, ap. 2, județul Bihor, cod poștal 415700

Puteți trimite varianta scanată la adresa de mail colectoare 230@asociatianoel.ro


Formularele vor fi centralizate și predate pe bază de borderou birourilor ANAF din zona de domiciliu.

Termen de predare formulare către ANAF: 25 MAI 2021
Termen trimitere prin poștă: 10 mai 2021

Vă mulțumim!

Despre formularul 230

ASOCIAȚIA PENTRU MICUȚUL NOEL
Cod fiscal: 42065170
Cont IBAN RON: RO33BTRLRONCRT0532233601

Formularul
se utilizează de contribuabilii care au realizat, în anul 2020, venituri din salarii, pensii şi/sau activităţi independente realizate pe baza contractelor de activitate sportivă, în vederea exercitării opţiunii privind direcţionarea unei sume din impozitul datorat pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2021, inclusiv, după cum urmează:

- în cotă de 3,5% din impozitul datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, în condiţiile legii,
În cazul contribuabililor care au realizat venituri din activităţi independente în baza contractelor de activitate sportivă în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2021, inclusiv, la completarea formularului nu se bifează nicio căsuţă privind categoria de venit.

1. activităţi independente impuse pe bază de normă de venit,
2. activităţi agricole impuse pe bază de normă de venit,
3. cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit,
4. drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real. Se completeaza si sectiunea III.

DFormularul este unul inteligent, se poate depune online dacă dețineți un cont SPV (Serviciul Privat Virtual - ANAF) în secțiune depunere declarație unică și alte formulare

Declarația unică conține o secțiune pentru redirecționare 3,5% din impozitul anual datorat, puteți descărca acest document precompletat cu datele Asociației la momentul apariției care este preconizată după data de 23.01.2021.